top of page

Mūsų veiklos

Kuriame žmonių ir organizacijos poreikiais grįstus ugdymo projektus ir jais siekiame matomo elgesyje rezultato.

 • Padedame stiprinti vadovavimo kompetencijas visų lygių vadovams - pradedantiesiems padedame ugdyti bazinius vadovavimo įgūdžius, esmines nuostatas darbe su komanda bei individualiais darbuotojais.  Pažengę vadovai mūsų programų dėka stiprėja subtilesniuose vadovavimo meistriškumo aspektuose - kaip teikti grįžtamąjį ryšį, neprarandant santykio su darbuotoju; kaip puoselėti darbuotojų laisvės ir atsakomybės santykį; kaip lydėti komandas per pokyčius bei skatinti ir palaikyti darbuotojų iniciatyvą ir įsitraukimą. 

  Kviečiame vadovus mokytis sistemiškai ilgalaikėse tęstinėse vadovų ugdymo programose, kuriose atsispindi ne tik individualūs vadovų poreikiai, bet ir organizacijos tikslai vadovų komandos formavimui. 

  Organizacija stipri tiek, kiek stipri jos vadovų komanda - padedame augti vadovų komandoms - moderuojame strategines sesijas ar įtemptus pokalbius, kai keliami klausimai “kas toliau”, “kur toliau”. 

 • Šiandieninėje organizacijų aplinkoje bendradarbiavimas turi įvairiausių pavidalų ir formų, o tradicinis komandinis darbas yra tik viena iš jų. Padedame kartu dirbantiems žmonėms atrasti jiems tinkamiausią būdą bendradarbiauti, susitarti dėl to, kas svarbu jų konkrečioje situacijoje - kaip sutarti dėl bendro tikslo, kaip įsitraukti, derintis ir pilnai dirbti taip, kad bendradarbiavimas sukurtų sinergiją.

   

  Nesvarbu, koks jūsų komandos dydis, kiek ilgai jau bendradarbiaujate, dirbate nuotoliu, ar gyvai, siūlome visą spektrą galimybių stiprinti bendradarbiavimą - nuo trumpų kalibravimosi sesijų, patirtinių teambuilding’ų iki sudėtingų situacijų komandoje moderavimo, kai nepavyksta susikalbėti, kai reikia persiorientuoti naujoje komandos struktūroje ar reikia įprasminti, atsigauti po sunkaus laikotarpio. Tarptautinėms komandoms siūlome įsigilinti į tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir mokymosi temą.

 • Kurti prie aplinkos prisitaikančią organizaciją, kurioje žmonės nori dirbti - nelengva užduotis kiekvienam vadovui ar personalo profesionalui. Tam, kad nepasiklystumėte šiame procese, dalinamės žiniomis ir įrankiais, padedančiais įsivardinti kokia yra jūsų organizacijos kultūra bei kokia pokyčio kryptis yra reikalinga. Šiam tikslui pasitarnauja mūsų vedami vadovų komandos mokymai ir palydimosios sesijos ilgalaikiuose organizacijos kultūros, vertybių formavimo ir diegimo projektuose. 

  Vedame mokymus, skirtus darbuotojų įsitraukimui didinti, jų iniciatyvos įdarbinimui, įvairovės puoselėjimui organizacijoje ar komunikacijos gerinimui tarp skirtingų skyrių. Nuolat atsinaujinančioms organizacijoms, turinčioms poreikį kurti greitai reaguojančią į pasikeitimus įmonės kultūrą, siūlome metodologiją, pagal kurią vadovai darbe taiko savireguliuojančios vadybos modelį.

 • Mokymasis yra neatsiejama šiuolaikinių organizacijų dalis ir mes padedame mokytojams, dėstytojams, organizacijų treneriams, fasilitatoriams, lektoriams mokyti kitus labiau juos įtraukiant ir holistiškai, mokome išplėsti savo dėmesį ir integruoti į mokymosi procesą tai, kas vyksta besimokančiųjų grupėje, suprasti savo dalyvių mokymosi principus ir poreikius. 

  Esame paruošę ir vedame mokymų programas individualiam mokymui - ruošiame mentorius, vidinius organizacijų konsultantus, padedančius užtikrinti tiek naujų darbuotojų įvedimą, tiek jų asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymą. 

  Padedame diegti mentorystės sistemas organizacijoje, sukuriančias tokią aplinką, kurioje skiriamas individualus dėmesys darbuotojui, įdarbinami vidiniai resursai ir vyksta motyvuojanti žinių apykaita.

 • Mūsų pasiūlymai asmeniniam augimui skirti tam, kad darbe dirbtumėte sklandžiai, prasmingai ir save tausojančiai. Programas kuriame ir specialistams, ir vadovams - kviečiame gilintis, kaip elgiatės su savo laiku, užduotimis, kaip dorojatės su įtampa bei mokytis tai keisti. Asmeninio efektyvumo mokymuose suteikiame įrankių pažinti savo streso, įtampos ar atidėliojimo priežastis, kartu nagrinėjame kaip būti psichologiškai atsparesniais, kaip valdyti dėmesį ir energiją, bei kaip rūpintis savo emocine sveikata. Ypatingą dėmesį skiriame savo įpročių pažinimui - kviečiame pasižiūrėti į save neapibrėžtumo akivaizdoje, kokių vidinių resursų reikia tvarkytis su pokyčiais ir kaip išvengti perdegimo. 

  Profesinių kompetencijų ugdymui esame paruošę specializuotą derybų meno mokymo programą, skirtą atskleisti žmonių santykių dinamiką derybų situacijoje, taip pat kviečiame stiprinti viešojo kalbėjimo įgūdžius bei atrasti kaip puoselėti savo kūrybiškumą.

 • Socialinės pagalbos specialistai dėl savo darbo kompleksiškumo susiduria su eile iššūkių, kuriuos norint įveikti reikia nuolat ugdyti savo kompetencijas. Šioje srityje intensyviai įdarbinami ir bendrieji gebėjimai, ir specializuotos tarpdisciplininės žinios. Esame akreditavę programas socialiniams darbuotojams ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams. Temų ir mokymosi formatų spektras platus -  nuo dviejų dienų trukmės seminarų tokiomis temomis kaip lytiškumas socialiniame darbe; darbas su priklausomais asmenimis; asmenų įgalinimas; darbas su bendruomene, profesinės veiklos ir socialinio darbo intervencijų planavimas ir pan., iki ilgalaikės socialinės srities darbuotojų ugdymo programos.

 • Palanki darbui psichologinė būsena nėra vien tik darbuotojo rūpestis, prie to prisideda ir organizacija kurdama tam tinkamą terpę, o vienas svarbiausių tokios aplinkos kūrimo elementų- kaip organizacijoje yra tvarkomasi su emociijomis. Mūsų emocinės gerovės organizacijose paslaugų paketo tikslas – suteikti darbuotojams žinių apie emocinę sveikatą,  teikti emocinę paramą kylančiose sudėtingose situacijose. Paslaugos idėja – siekti, kad problemos neįsisenėtų, o būtų sprendžiamos tik joms iškilus ir taip užbėgama už akių perdegimui ar kitoms būsenoms, trukdančioms pilnavertiškam darbui ir gyvenimui. Moderuojame komandos sesijas ištikus krizei, vedame seminarus darbuotojams ir vadovams emocinės sveikatos temomis.

  Vedame mokymus apie emocinės gerovės elementus, didinti sąmoningumą apie emocinę sveikatą, vedame mokymus emocinės sveikatos temomis.

Mokymai

Konsultavimas

Organizacijų gyvenimuose iškyla poreikiai, kuriems grupinio ar teminio mokymosi formatas netinka. Kai reikia ne vien išmokti, bet ir surasti išeitį iš netenkinančios situacijos. Tokiu atveju kviečiame konsultuotis - vadovus, specialistus, komandas apie save, žmones organizacijoje ir jų tarpusavio santykius.

 • Įvairiose srityse dirbantiems specialistams, ieškantiems sprendimų iš įtemptų ar sudėtingų darbinių situacijų, kai kyla profesinio pasirinkimo klausimai ar norisi siekti geresnių rezultatų darbe. Individualios konsultacijos puikiai pasitarnauja, kai dėl krūvio padidėja perdegimo rizika,  sunku išlaikyti sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, kai kartojasi sunkumai bendraujant su klientais ar kai reikia pagalbos išgyvenant pokyčius organizacijoje.

  Tai individualus dėmesys jūsų klausimams, padedantis suprasti, kokie įsitikinimai, įpročiai, baimės ar sudėtingi tarpusavio santykiai darbe trukdo siekti profesinių tikslų ar tiesiog labiau mėgautis savo veikla. 

 • Vadovavimo sėkmę lemia geri vadovo darbo su žmonėmis įgūdžiai, gebėjimas vystyti tvarius tarpasmeninius santykius bei žmogiškosios dinamikos paisymas. Konsultuojame visų lygių ir sričių vadovus apie vadovavimą žmonėms. 

  Pradedantiesiems vadovams padedame stiprėti naujoje rolėje - perprasti, kokios nuostatos ir mąstymas reikalingas vadovui, kaip formuoti komandą ir sukurti tinkamas sąlygas atskaitomybei ir darbuotojų savarankiškumui. Naujiems vadovams padedame susigaudyti kaip pereiti iš kolegiško į pavaldumo santykį su buvusiais kolegomis ir kaip formuoti savo veikiantį vadovavimo stilių. 

  Patyrusius vadovus lydime tokiuose klausimuose kaip organizacijos ar komandos pokyčiai, kai reikia įsigilinti ir suprasti, kokie procesai vyksta tarp žmonių bei įvertinti, kokie sprendimai  būtų taikliausi. Į mus kreipiasi vadovai, kai susiduria su darbuotojų pasipriešinimu po nepatogių sprendimų, kai jaučia perdegimą ar turi poreikį pasitarti darbuotojų įgalinimo, komandos vystymo klausimais. 

 • Stipriai komandai sukurti neužtenka vien komandos sutelktumo seminarų-teambuilding’ų. Tam, kad kartu dirbančių žmonių bendradarbiavimas būtų tvarus gali prireikti ne vieno pokalbio apie tarpusavio pasitikėjimą, įsipareigojimus ir atsakomybes. Komandos konsultavimas gerina komandos dinamiką bei efektyvumą, nes komandos nariai ne tik išsigrynina lūkesčius vieni kitiems, išmoksta spręsti nesutarimus, susitaria dėl bendrų tikslų, bet ir taip kuria pozityvią tiesaus bendravimo kultūrą. Konsultuojame tiek naujai suformuotas komandas, tiek ilgai dirbančias ir išgyvenančias pokyčių laikotarpius, tiek persigrupuojančias į naujus organizacijos darinius. 

  Kviečiame grupėse konsultuotis ir atskirus specialistus. Mūsų renkamose grupėse konkrečios srities specialistai gali aptarti savo profesinio lauko specifinius iššūkius, ieškoti išeičių iš sudėtingų aplinkybių, tartis apie klientų poreikius ir atsaką jiems, spręsti kompleksines situacijas. Grupinio konsultavimosi rezultatas - pagerėjusi darbo kokybė, mažesnis emocinis darbo krūvis bei išugdytos asmeninės bei profesinės kompetencijos.

 • Individualus konsultavimas vadovaujasi unikalia ugdymo paradigma ir metodika. Mūsų skirtingi konsultantai gali konsultuoti remiantis šiais požiūriais:

   

  • Supervizija - tai profesinių santykių konsultavimas, skirtas organizacijų specialistams ir vadovams, jų grupėms ar komandoms reflektuoti savo profesinę veiklą ir užtikrinti bei siekti naujos kokybės joje. Supervizuojama pagal ANSE kokybės standartą

   

  • Geštaltinis požiūris. Geštaltinės psichoterapijos teorija paremtas konsultavimas padedantis žmogui atpažinti savo poreikius, situacijos reikalavimus bei įpročius, kurie jį riboja.Šis požiūris remiasi prielaida, kad žmonės, organizuoja savo patyrimą suteikdami jam prasmę. Įprotis suteikti panašią prasmę ir susijęs su pasikartojančiu elgesiu ir savijauta. Konsultavimo tikslas atpažinti savo elgesio ir savijautos įpročius arba būdus kaip žmonės susigadina savo gyvenimą.

   

  • Provokatyvus požiūris. Pagrindiniai provokatyvaus konsultavimo elementai yra humoras ir emocijos iššaukimas (išprovokavimas). Čia, kartu juokiantis iš esamų trikdžių ar dilemų, pažadinami noras ir valia konstruktyviems pokyčiams ir mobilizuojama energija pagalbai sau. Tvirtas tikėjimas žmoguje slypinčiais resursais priimti sau teisingus pasirinkimus yra esminė laikysena taikant provokacijas (= iššūkiaujant).

   

  • Egzistencinis požiūris. Egzistenciniu fenomenologiniu požiūriu besivadovaujantis konsultantas siekia padėti žmonėms ir organizacijoms suprasti savo veikimo būdus gyvenime, jame slypinčius paradoksus ir dilemas. Nagrinėdamas laisvės, pasirinkimo, atsakomybės, prasmės, galimybių ir apribojimų temas, gali padėti asmenims ir grupėms atspariai ir prasmingai veikti neapibrėžtume, pokyčiuose, priimti sprendimus atitinkančius jų vertybes ir poreikius.

Kūrybinė, metodinė ir tiriamoji veikla

Mūsų ilgametis darbas mokymo ir konsultavimo srityje suteikia galimybę sisteminti ir apibendrinti patirtį bei ją perteikti kuriant metodines priemones, įrankius ar leidinius, kurie pasitarnauja dirbantiems su žmonėmis, organizacijomis bei bendruomenėmis. Padedame organizacijoms kurti kompetencijų aprašus, jų naudojimo metodikas, taip pat ugdymo priemones darbui su individualiais asmenimis ar su grupėmis.

Be to, mokymus ir konsultavimą papildome tiriamąją veikla, kuri padeda geriau suprasti tiriamąjį reiškinį ar organizacijos realybę. Įgyvendiname kompleksinius ilgalaikius projektus, kuriuose deriname tyrimus, mokymus, konsultacijas ir metodinių priemonių kūrimą.

Kūrybinė, metodinė ir tiriamoji veikla

Mūsų ilgametis darbas mokymo ir konsultavimo srityje suteikia galimybę sisteminti ir apibendrinti patirtį bei ją perteikti kuriant metodines priemones, įrankius ar leidinius, kurie pasitarnauja dirbantiems su žmonėmis, organizacijomis bei bendruomenėmis. Padedame organizacijoms kurti kompetencijų aprašus, jų naudojimo metodikas, taip pat ugdymo priemones darbui su individualiais asmenimis ar su grupėmis.

Be to, mokymus ir konsultavimą papildome tiriamąją veikla, kuri padeda geriau suprasti tiriamąjį reiškinį ar organizacijos realybę. Įgyvendiname kompleksinius ilgalaikius projektus, kuriuose deriname tyrimus, mokymus, konsultacijas ir metodinių priemonių kūrimą. 

 • Padedame stiprinti vadovavimo kompetencijas visų lygių vadovams - pradedantiesiems padedame ugdyti bazinius vadovavimo įgūdžius, esmines nuostatas darbe su komanda bei individualiais darbuotojais.  Pažengę vadovai mūsų programų dėka stiprėja subtilesniuose vadovavimo meistriškumo aspektuose - kaip teikti grįžtamąjį ryšį, neprarandant santykio su darbuotoju; kaip puoselėti darbuotojų laisvės ir atsakomybės santykį; kaip lydėti komandas per pokyčius bei skatinti ir palaikyti darbuotojų iniciatyvą ir įsitraukimą. 

  Kviečiame vadovus mokytis sistemiškai ilgalaikėse tęstinėse vadovų ugdymo programose, kuriose atsispindi ne tik individualūs vadovų poreikiai, bet ir organizacijos tikslai vadovų komandos formavimui. 

  Organizacija stipri tiek, kiek stipri jos vadovų komanda - padedame augti vadovų komandoms - moderuojame strategines sesijas ar įtemptus pokalbius, kai keliami klausimai “kas toliau”, “kur toliau”. 

 • This is the Brand introductory paragraph. Use this space to describe the brand and share what makes it so special.

 • Use this space to share reviews from customers about the products or services on offer.

Mūsų projektai

Pateikiame savo vykdytų projektų pavyzdžius, kuriuose atsispindi mūsų kompetencijos apimtis, darbo formų įvairovė ir platus temų spektras, kuriais galime prisidėti stiprinant jūsų organizacijas ir į jas įsitraukusius žmones. 

image 45

Patirtinė programa “Dirbti ne daugiau, o protingiau” su TELE2 kontaktų centro vadovų komanda, siekiančia nagrinėti efektyvų darbą ir bendradarbiavimą.

Per seminarą komanda turėjo atlikti kompleksinę užduotį - patys susiplanuoti ir įgyvendinti žygį pėsčiomis su įvairiais papildomais iššūkiais. 


Šis procesas buvo aktyvus komandos patyrimas, po kurio buvo analizuojama, kaip bendradarbiaujama, ir kaip ši komanda gali dirbti bei bendradarbiauti dar efektyviau. 


Programa padėjo stiprinti komandos narių ryšį, ugdyti atvirą bendravimą ir auginti tarpusavio pasitikėjimą.

image 45

Ilgos trukmės vadovų ir darbuotojų tobulinimosi programa skirta stiprinti darbuotojų iš Asociacijos Krikščioniškų Socialinių Iniciatyvų forumas narių organizacijų bendrosioms kompetencijoms.

Iš viso šioje programoje mokėsi 5 grupės dalyvių, apmokyta daugiau kaip 20 vadovų ir per 50 darbuotojų. Programos trukmė vienai grupei - 52 val., išsidėsčiusios per 4 mėnesius.


Tai unikali programa, kuriai sukurtas bendrųjų kompetencijų modelis ir praktinių patirtinių refleksyvių mokymų ciklas darbuotojams bei vadovams. Programa leido ženkliai sustiprinti darbuotojų bei vadovų pamatines (bendrąsias) kompetencijas, kurios, savo ruožtu leido tiksliau, stipriau, drąsiau ir lanksčiau reikštis ir profesinėms kompetencijoms.

image 45

Organizacijos supervizija.

Formatas: keturi dviejų dienų trukmės susitikimai per metus. Projektas tęsiasi jau 6 metus. Per tą laiką suformuota nauja komanda, gimė naujas organizacijos valdymo organas, sudarytas iš padalinių vadovų. Išspręsti konfliktai ir įtampos, vadovai išmoko atvirai kalbėtis ir efektyviau dirbti. Pasidalinta funkcijomis, nuolat peržiūrima strategija, formuluojamos vertybės ir darbo principai.

Visa tai lydėjo link neišvengiamos organizacijos plėtros. Organizacija sustiprėjo finansiškai, įgijo daugiau patikimumo viešojoje erdvėje, įsigijo žemės sklypą prie jūros vasaros stovykloms rengti, trigubai išplėtė savo veiklą ir sukūrė naujas paslaugas. 2023 m. rugsėjo 1 d. organizacija atidaro savo privačią mokyklą.

Darbinė kalba – rusų.

image 45

Ketvirtus metus iš eilės vykstančios įmonės vadovų komandos kalibravimosi sesijos.

3 dienų trukmės seminaras kartą metuose, kurio metu aukščiausio lygmens vadovai kartu su administracija išvažiuoja už miesto ir aptaria užgyventas įtampas, nesutarimus, sprendžia iškilusius konfliktus (kuriems nėra laiko spręsti darbinėje aplinkoje, ir nuotaika paprastai būna ne ta), atsišviežina žmogiškuosius santykius, peržiūri savo vertybes ir prioritetus, susitikrina vaidmenis, padaro svarbius tolesnės veiklos susitarimus.


Po tokio seminaro į darbą žmonės grįžta su palengvėjimu, bendradarbiavimas vyksta žymiai sklandžiau.

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti mūsų ir partnerių organizuojamose atvirose mokymų programose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Savęs pažinimo nuotykis motociklais POSŪKIS

2024 birželio 12-16

KITOKIA KALBA - viešojo kalbėjimo mokymai save ir auditoriją girdinčiam kalbėtojui

2024 Balandžio 24 d.

Nuo 10:00 iki 18:00

bottom of page