top of page

Mūsų projektai

Pateikiame savo vykdytų projektų pavyzdžius, kuriuose atsispindi mūsų kompetencijos apimtis, darbo formų įvairovė ir platus temų spektras, kuriais galime prisidėti stiprinant jūsų organizacijas ir į jas įsitraukusius žmones.


image 45

Patirtinė programa “Dirbti ne daugiau, o protingiau” su TELE2 kontaktų centro vadovų komanda, siekiančia nagrinėti efektyvų darbą ir bendradarbiavimą.

Per seminarą komanda turėjo atlikti kompleksinę užduotį - patys susiplanuoti ir įgyvendinti žygį pėsčiomis su įvairiais papildomais iššūkiais. 


Šis procesas buvo aktyvus komandos patyrimas, po kurio buvo analizuojama, kaip bendradarbiaujama, ir kaip ši komanda gali dirbti bei bendradarbiauti dar efektyviau. 


Programa padėjo stiprinti komandos narių ryšį, ugdyti atvirą bendravimą ir auginti tarpusavio pasitikėjimą.

image 45

Ilgos trukmės vadovų ir darbuotojų tobulinimosi programa skirta stiprinti darbuotojų iš Asociacijos Krikščioniškų Socialinių Iniciatyvų forumas narių organizacijų bendrosioms kompetencijoms.

Iš viso šioje programoje mokėsi 5 grupės dalyvių, apmokyta daugiau kaip 20 vadovų ir per 50 darbuotojų. Programos trukmė vienai grupei - 52 val., išsidėsčiusios per 4 mėnesius.


Tai unikali programa, kuriai sukurtas bendrųjų kompetencijų modelis ir praktinių patirtinių refleksyvių mokymų ciklas darbuotojams bei vadovams. Programa leido ženkliai sustiprinti darbuotojų bei vadovų pamatines (bendrąsias) kompetencijas, kurios, savo ruožtu leido tiksliau, stipriau, drąsiau ir lanksčiau reikštis ir profesinėms kompetencijoms.

image 45

Organizacijos supervizija.

Formatas: keturi dviejų dienų trukmės susitikimai per metus. Projektas tęsiasi jau 6 metus. Per tą laiką suformuota nauja komanda, gimė naujas organizacijos valdymo organas, sudarytas iš padalinių vadovų. Išspręsti konfliktai ir įtampos, vadovai išmoko atvirai kalbėtis ir efektyviau dirbti. Pasidalinta funkcijomis, nuolat peržiūrima strategija, formuluojamos vertybės ir darbo principai.

Visa tai lydėjo link neišvengiamos organizacijos plėtros. Organizacija sustiprėjo finansiškai, įgijo daugiau patikimumo viešojoje erdvėje, įsigijo žemės sklypą prie jūros vasaros stovykloms rengti, trigubai išplėtė savo veiklą ir sukūrė naujas paslaugas. 2023 m. rugsėjo 1 d. organizacija atidaro savo privačią mokyklą.

Darbinė kalba – rusų.

image 45

Ketvirtus metus iš eilės vykstančios įmonės vadovų komandos kalibravimosi sesijos.

3 dienų trukmės seminaras kartą metuose, kurio metu aukščiausio lygmens vadovai kartu su administracija išvažiuoja už miesto ir aptaria užgyventas įtampas, nesutarimus, sprendžia iškilusius konfliktus (kuriems nėra laiko spręsti darbinėje aplinkoje, ir nuotaika paprastai būna ne ta), atsišviežina žmogiškuosius santykius, peržiūri savo vertybes ir prioritetus, susitikrina vaidmenis, padaro svarbius tolesnės veiklos susitarimus.


Po tokio seminaro į darbą žmonės grįžta su palengvėjimu, bendradarbiavimas vyksta žymiai sklandžiau.

bottom of page