top of page

Privatumo politika

Interneto svetainėje yra naudojami trečiųjų šalių: Facebook, Instagram ir Youtube įskiepiai, į kuriuos yra įdiegti ir slapukai. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo/slapukų politikose.


Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.


Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.


Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto 

svetainėje http://www.allaboutcookies.org.


KOMUNIKACIJOS TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:


 • susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

 • siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;

 • paklausimą pateikiant per svetainėje esančią paklausimo formą (https://kitokieprojektai.net), tvarkomas paklausimą pateikusio asmens vardas, elektroninio pašto adresas, paklausimo data, laikas, paklausimo turinys;

 • susisiekiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.


Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys bei tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo šių duomenų gavimo dienos.


Paklausimą siunčiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šio socialinio tinklo valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinio tinklo Facebook ar Instagram valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinio tinklo Facebook ar Instagram privatumo politika.


Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


REGISTRACIJOS Į MOKYMUS, SEMINARUS PER INTERNETO SVETAINĘ PATEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


Valdytojas sudaro galimybę kiekvienam interneto svetainės lankytojui užsiregistruoti į Valdytojo vykdomus mokymus, seminarus. Valdytojas, administruodamas registracijas, tvarko šiuos asmenų duomenis:


 • registruojantis interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas, registracijos į mokymus, seminarus informacija ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

 • registruojantis per svetainėje esančią registracijos formą, tvarkomas registracijos formą užpildžiusio asmens vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, registracijos data, laikas, registracijos į mokymus, seminarus informacija;

 • susisiekiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė, registracijos į mokymus, seminarus informacija ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas užsiregistruoti į mokymus, seminarus.


Registracijos duomenys saugomi 1 metus nuo šių duomenų gavimo dienos.


Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:


Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis


Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kitokieprojektai.net (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).


Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis


Pateikiant prašymą susipažinti su asmens duomenis, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų, su kuriais prašote susipažinti, kategorijos.


Pateikiant prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis, prašyme turi būti nurodyta, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.


Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti


Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kitokieprojektai.net (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.


Teisę į duomenų perkeliamumą


Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@kitokieprojektai.net (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.


Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys


Verslo klientai ir jų atstovai fiziniai asmenys, kurių atžvilgiu tiesioginė rinkodara yra vykdoma be jų sutikimo, teisę nesutikti įgyvendina pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@kitokieprojektai.net. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Valdytojo.


Teisė reikalauti ištrinti duomenis


Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@kitokieprojektai.net (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.


Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai


Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.


Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.


KONTAKTAI


Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:


VšĮ „Kitokie projektai“

Kodas 226039820

Pylimo g. 31-3, Vilnius

Tel. +370 5261 4026

El. paštas info@kitokieprojektai.net

Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA


Ši privatumo politika nustato VšĮ „Kitokie projektai“, juridinio asmens kodas 226039820, buveinės adresas Pylimo g. 31-3, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@kitokieprojektai.net (toliau – Duomenų valdytojas arba Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.kitokieprojektai.net lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.


Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.


Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.


Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.


SLAPUKŲ NAUDOJIMAS


Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.


Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:


 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;

 • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

 • suteikti statistinę (lankytojų neidentifikuojančią), informaciją apie interneto svetainės lankytojus trečiosioms šalims (Google ir kt.).


Jūsų apsilankymo interneto svetainėje metu, į jūsų naudojamą įrenginį gali būti įrašomi šie slapukai:Būtinieji slapukai

Paskirtis

Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Stores the user's cookie consent state for the current domain

CookieConsent

Wix

HTTP Cookie

1 year

Analitiniai slapukai

Paskirtis

Slapuko pavadinimas

Tiekėjas
Naudojami duomenys
Galiojimo laikas
testas

testas

testas
testas
testas
testas

testas

testas
testas
testas
bottom of page