top of page

Kas mes?

Mes - mokymo ekspertų, konsultantų ir prekinių ženklų bendruomenė, gyvuojanti Lietuvos ir užsienio rinkoje nuo 2002 metų. Esame patirtinio mokymo programų autoriai ir konsultantai, padedantys organizacijoms augti stiprinant savo darbuotojus, vadovus bei komandas.


Mums rūpi žmonės organizacijose - tarpusavio santykiai, vidinis pasirengimas, psichologinė atmosfera ir savo darbą suprantame kaip pastangas stiprinti tikrumą tarpusavio santykiuose, komandose, organizacijose ir bendruomenėse, per mokymą, konsultavimą ir tiriamąją bei metodinę veiklą.

Mūsų požiūris

Tikresnį gyvenimą suprantame kaip sąmoningą savęs pažinimą, taiklų pasirinkimą ir veikimą bei  tiesaus ryšio su kitais kūrimą. Tikresnis gyvenimas stiprina asmeninį, komandos, organizacijos ar bendruomenės tvarumą ir atsparumą, nes labiau suvokdami save ir kitus galime organiškiau galime įgyvendinti norimus pokyčius.

Mūsų misija

Padėti žmonėms organizacijose ir bendruomenėse kurti tikresnius gyvenimus, įveikiant buvimo kartu ir bendradarbiavimo iššūkius taip, kad realybę pastebėtų ir suvoktų pilniau, poreikius ir tikslus suvoktų geriau, apsispręstų ir veiktų taikliau.

Mūsų požiūris

Tikresnį gyvenimą suprantame kaip sąmoningą savęs pažinimą, taiklų pasirinkimą ir veikimą bei  tiesaus ryšio su kitais kūrimą. Tikresnis gyvenimas stiprina asmeninį, komandos, organizacijos ar bendruomenės tvarumą ir atsparumą, nes labiau suvokdami save ir kitus galime organiškiau  įgyvendinti norimus pokyčius.


Mūsų darbo
principai ir metodai

Pagarba patyrimui

Mūsų požiūriu, nėra objektyvios tiesos darbe su žmonėmis, daug svarbiau suprasti ne teisingą atsakymą, bet tyrinėti autentišką žmogaus patirtį bei tai kaip ją žmogus įprasminama konkrečiame kontekste. Patyrimą analizuojame kartu lygiavertiškame santykyje ir padedame įžvelgti tai, kas iškyla kaip svarbūs aspektai žmogaus mokymesi.

Patirtinis mokymasis

Viena pagrindinių mūsų metodinių laikysenų. Žmonės geriausiai mokosi, kai aktyviai dalyvauja veiklose ir gali reflektuoti savo veiksmus. Įsitraukus į problemų sprendimą, bendradarbiavimą ar kitą aktyvią veiklą drauge su kitais, net jei ji ir nesusijusi su kasdienėmis užduotimis, išryškėja tie patys elgesio, bendravimo ir tarpusavio sąveikos įpročiai kaip ir kasdienybėje. Padedame juos pastebėti, analizuoti, ir, pasirinkus, keisti.

Nemanipuliatyvumas

Mes su žmonėms dirbame pagarbiai ir atvirai, skatiname jų savarankiškumą bei sąmoningumą. Mes nenaudojame manipuliacinių technikų ir jų nemokome savo programose. Pasitikime žmonių gebėjimu laisvai priimti sprendimus ir skatiname kritinį mąstymą.

Vidinės parengties atskleidimas

Kompetenciją apibūdiname kaip gebėjimą veikti ir kad jį įgytume mums reikalingos žinios, įgūdžiai bei vidinė parengtis. Vidinė parengtis apima tokius vidinius konstruktus kaip mūsų nuostatos, vertybės, emocinės būsenos, įpročiai ir požiūris į save ir kitus. Ugdydami kompetencijas mes taikomės ne tik į žinių ir įgūdžių lavinimą, bet ypatingą dėmesį skiriame ir vidinės parengties atskleidimui, kuri, mūsų giliu įsitikinimu, yra mūsų elgesio pagrindas. Atskleidus vidinės parengties sluoksnį galime tikėtis elgesio pokyčių.

Mūsų partneriai

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. At amet velit leo tincidunt fringilla et sed venenatis praesent. Proin ut et augue eleifend ultricies massa diam nunc.

Mūsų filialai ir partneriai

Mūsų  filialai ir partneriai yra organizacijos, su kuriomis bendradarbiaujame kurdami bendrus mokymosi produktus komandoms, organizacijoms bei su žmonėmis dirbantiems profesionalams. Tai konsoliduota ir praplėsta kompetencija jūsų mokymuisi.

Mūsų filialai ir partneriai

Mūsų  filialai ir partneriai yra organizacijos, su kuriomis bendradarbiaujame kurdami bendrus mokymosi produktus komandoms, organizacijoms bei su žmonėmis dirbantiems profesionalams. Tai konsoliduota ir praplėsta kompetencija jūsų mokymuisi.

bottom of page