top of page

Mūsų projektai

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. At amet velit leo tincidunt fringilla et sed venenatis praesent. Proin ut et augue eleifend ultricies massa diam nunc.

image 45

Bendradarbiaujame su AB Swedbank. Per daugiau nei 10 metų patirtį:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Condimentum proin felis velit purus magna pharetra. In venenatis aenean sit volutpat et non aenean quam pellentesque. Consectetur sem lobortis ut mattis velit sit viverra duis. Vulputate non purus consectetur ut in sed commodo arcu scelerisque. Sit eu enim habitasse porttitor sit. A ut varius amet ipsum egestas tellus ut nibh consectetur. Morbi mattis nec tempus nibh in purus nunc. Auctor rhoncus vel enim est sem ac. Tristique velit vulputate adipiscing imperdiet sodales velit sit. Congue id mauris in et. Viverra duis sit sed mus donec lectus quis nisi posuere.

Mūsų filialai ir partneriai

Apie partnerius ir klientus sit amet consectetur. At amet velit leo tincidunt fringilla et sed venenatis praesent. Proin ut et augue eleifend ultricies massa diam nunc.

Mūsų veiklos

Kuriame žmonių ir organizacijos poreikiais grįstus ugdymo projektus ir jais siekiame matomo elgesyje rezultato.

Mokymai

Organizacijose dirbantiems žmonėms apie žmogiškąjį dėmenį darbe. Specialistų kompetencijų ugdymas, vadovų stiprinimas, organizacinės kultūros formavimas ir bendruomenės sutelktumo puoselėjimas.


Konsultavimas

Specialistų, vadovų, grupių ir komandų konsultavimas asmeninio ir profesinio augimo, bendradarbiavimo bei darbo kokybės gerinimo klausimais.


Kūrybinė, metodinė ir tiriamoji veikla

Metodinės priemonės ir ugdymo įrankiai asmenims, organizacijoms ir bendruomenėms. Ilgalaikiai kompleksiniai projektai, apimantys tyrimus, mokymą, konsultavimą ir priemonių kūrimą.Mūsų projektai

Pateikiame savo vykdytų projektų pavyzdžius, kuriuose atsispindi mūsų kompetencijos apimtis, darbo formų įvairovė ir platus temų spektras, kuriais galime prisidėti stiprinant jūsų organizacijas ir į jas įsitraukusius žmones.


image 45

Patirtinė programa “Dirbti ne daugiau, o protingiau” su TELE2 kontaktų centro vadovų komanda, siekiančia nagrinėti efektyvų darbą ir bendradarbiavimą.

Per seminarą komanda turėjo atlikti kompleksinę užduotį - patys susiplanuoti ir įgyvendinti žygį pėsčiomis su įvairiais papildomais iššūkiais. 


Šis procesas buvo aktyvus komandos patyrimas, po kurio buvo analizuojama, kaip bendradarbiaujama, ir kaip ši komanda gali dirbti bei bendradarbiauti dar efektyviau. 


Programa padėjo stiprinti komandos narių ryšį, ugdyti atvirą bendravimą ir auginti tarpusavio pasitikėjimą.

image 45

Ilgos trukmės vadovų ir darbuotojų tobulinimosi programa skirta stiprinti darbuotojų iš Asociacijos Krikščioniškų Socialinių Iniciatyvų forumas narių organizacijų bendrosioms kompetencijoms.

Iš viso šioje programoje mokėsi 5 grupės dalyvių, apmokyta daugiau kaip 20 vadovų ir per 50 darbuotojų. Programos trukmė vienai grupei - 52 val., išsidėsčiusios per 4 mėnesius.


Tai unikali programa, kuriai sukurtas bendrųjų kompetencijų modelis ir praktinių patirtinių refleksyvių mokymų ciklas darbuotojams bei vadovams. Programa leido ženkliai sustiprinti darbuotojų bei vadovų pamatines (bendrąsias) kompetencijas, kurios, savo ruožtu leido tiksliau, stipriau, drąsiau ir lanksčiau reikštis ir profesinėms kompetencijoms.

image 45

Organizacijos supervizija.

Formatas: keturi dviejų dienų trukmės susitikimai per metus. Projektas tęsiasi jau 6 metus. Per tą laiką suformuota nauja komanda, gimė naujas organizacijos valdymo organas, sudarytas iš padalinių vadovų. Išspręsti konfliktai ir įtampos, vadovai išmoko atvirai kalbėtis ir efektyviau dirbti. Pasidalinta funkcijomis, nuolat peržiūrima strategija, formuluojamos vertybės ir darbo principai.

Visa tai lydėjo link neišvengiamos organizacijos plėtros. Organizacija sustiprėjo finansiškai, įgijo daugiau patikimumo viešojoje erdvėje, įsigijo žemės sklypą prie jūros vasaros stovykloms rengti, trigubai išplėtė savo veiklą ir sukūrė naujas paslaugas. 2023 m. rugsėjo 1 d. organizacija atidaro savo privačią mokyklą.

Darbinė kalba – rusų.

image 45

Ketvirtus metus iš eilės vykstančios įmonės vadovų komandos kalibravimosi sesijos.

3 dienų trukmės seminaras kartą metuose, kurio metu aukščiausio lygmens vadovai kartu su administracija išvažiuoja už miesto ir aptaria užgyventas įtampas, nesutarimus, sprendžia iškilusius konfliktus (kuriems nėra laiko spręsti darbinėje aplinkoje, ir nuotaika paprastai būna ne ta), atsišviežina žmogiškuosius santykius, peržiūri savo vertybes ir prioritetus, susitikrina vaidmenis, padaro svarbius tolesnės veiklos susitarimus.


Po tokio seminaro į darbą žmonės grįžta su palengvėjimu, bendradarbiavimas vyksta žymiai sklandžiau.

Tikresnis gyvenimas tarpasmeniniuose santykiuose, komandose, organizacijose ir bendruomenėse. 

Mūsų filialai ir partneriai

Mūsų  filialai ir partneriai yra organizacijos, su kuriomis bendradarbiaujame kurdami bendrus mokymosi produktus komandoms, organizacijoms bei su žmonėmis dirbantiems profesionalams. Tai konsoliduota ir praplėsta kompetencija jūsų mokymuisi.

Kas mes?

Mes - mokymo ekspertų, konsultantų ir prekinių ženklų bendruomenė, gyvuojanti Lietuvos ir užsienio rinkoje nuo 2002 metų. Esame patirtinio mokymo programų autoriai ir konsultantai, padedantys organizacijoms augti stiprinant savo darbuotojus, vadovus bei komandas.


Mums rūpi žmonės organizacijose - tarpusavio santykiai, vidinis pasirengimas, psichologinė atmosfera ir savo darbą suprantame kaip pastangas stiprinti tikrumą tarpusavio santykiuose, komandose, organizacijose ir bendruomenėse, per mokymą, konsultavimą ir tiriamąją bei metodinę veiklą.

Mūsų partneriai

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. At amet velit leo tincidunt fringilla et sed venenatis praesent. Proin ut et augue eleifend ultricies massa diam nunc.

Mokymai

Organizacijose dirbantiems žmonėms apie žmogiškąjį dėmenį darbe. Specialistų kompetencijų ugdymas, vadovų stiprinimas, organizacinės kultūros formavimas ir bendruomenės sutelktumo puoselėjimas.


Mūsų veiklos

Kuriame žmonių ir organizacijos poreikiais grįstus ugdymo projektus ir jais siekiame matomo elgesyje rezultato. 

Tikresniam gyvenimui tarpasmeniniuose santykiuose, komandose, organizacijose ir bendruomenėse.

bottom of page